عاقبت کسی که …

– بابا! خبر جدید رو شنیدین ؟ – چی شده ؟ – ساسی رو تو کیش گرفتن … – ساسی مانکن روووو ؟ (با بهت و نگرانی!) پی نوشت : آری … همانا این عاقبت کسی است که بگوید مو بلوند بهتر از مو مشکی است و بخواهد به زور تهران را LA کند!

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا