اینجا را پلاس 1 کنید!

 

Posts Tagged ‘rain’

چتری که …

جمعه, آوریل 8, 2011 3:13 ۴ دیدگاه

چترم گم شده؟ روبرو شدن با این واقعه برای من واقعاً سخته … این که چترم گم شده باشه … این که من در حال خندیدن انقدر از خود بیخود شده باشم که چترم رو گم کرده باشم! تو راه برگشت،

ارسال شده در قسمت : دست نوشته های سینا Tags: , , , , ,