جستجوی مریخ : اسم تون رو به مریخ بفرستید !

کاوشگر مریخ در پاییز سال 2011 سیاره زمین را به مقصد مریخ ترک می کند. طبق برنامه زمان بندی، این کاوشگر در سال 2012 بر روی این سیاره ی سرخ فرود می آید. هدف این کاوشگر بررسی قابلیت سکونت در مریخ است. به این منظور، ده ها نمونه از خاک و سنگ از سطح مریخ […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا