اینجا را پلاس 1 کنید!

 

Posts Tagged ‘مظلوم ترین’

مظلوم ترین!

پنج‌شنبه, دسامبر 16, 2010 11:43 یک دیدگاه

خیلی سعی میکنم در این همهمه ها جلوه ای از خدا ببینم، حرفی از خدا بشنوم … اما نه حرفی از اوست، نه حتی اسمی از او … واقعیت اینست که در طول تاریخ، خدا، بی تردید “مظلوم ترین” بوده است!

ارسال شده در قسمت : فرمایشات سینا, کوتاه نوشته Tags: ,