اینجا را پلاس 1 کنید!

 

Posts Tagged ‘مزخرف’

بازی با روان من!

دوشنبه, نوامبر 22, 2010 22:07 ۳ دیدگاه

این فارسی ۱ همه چیش به کنار، اون آهنگ فارسیِ مرخرف و جفنگی که با استفاده از تکه های سریال ها مونتاژ شده، اصلاً قابل تحمل نیست … اصلاً!!!

ارسال شده در قسمت : این روزها ... Tags: , ,