پس کی ؟

– راستی سینا، اونشب بهت اس ام اس زدم گفتم اون فیلمه رو ببین، دیدی ؟ – نه … سریال “به کجا چنین شتابان؟” نگاه میکردیم! … البته من از دور نگاه میکنم! … مگه شما نمی بینید؟! – نه! – پس روزای فرد کی به شعورتون توهین می کنه ؟ پی نوشت : عزیز […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا