اینجا را پلاس 1 کنید!

 

Posts Tagged ‘سوسن خانوم’

سوسن خانوم!

چهارشنبه, مارس 17, 2010 1:37 یک دیدگاه

چیزی که در چهارشنبه سوری امسال برای همگان هویدا و آشکار گردید، نفوذ ترانه ی بی بدیل “سوسن خانوم” در دل و جان ملت همیشه در صحنه ی ایران بود … بله! ای سوسن خانوم … ای ابرو کمون!

ارسال شده در قسمت : این روزها ..., طنز Tags: , , , , ,