اینجا را پلاس 1 کنید!

 

Posts Tagged ‘دپرس’

فاز دِپ!

چهارشنبه, فوریه 8, 2012 1:29 یک دیدگاه

فاز “دِپ” فازی است که هرگز از بین نمی رود! فقط از فردی به فرد دیگر، خانه ای به خانه ی دیگر، شهری به شهر دیگر و یا حتی کشوری به کشور دیگر منتقل میشود.

ارسال شده در قسمت : فرمایشات سینا, کوتاه نوشته Tags: , , , ,