اینجا را پلاس 1 کنید!

 

Posts Tagged ‘ثبت در تاریخ’

اعتراف

دوشنبه, ژانویه 3, 2011 1:03 یک دیدگاه

به خدا، هیچکدامشان آن عشق دوران دبیرستان نمی شود! پی نوشت : برای ثبت در تاریخ

ارسال شده در قسمت : فرمایشات سینا, کوتاه نوشته Tags: , , ,