اینجا را پلاس 1 کنید!

 

Posts Tagged ‘بدنسازی’

تا دیر نشده …

شنبه, نوامبر 6, 2010 1:10 ۲ دیدگاه

+ داداشتون جلو بازو و پشت بازو هم کار میکنن؟ – آره … خیلی … همش تو خونه دمبل دستشه! + پِرسِ پا هم میزنن ؟ – نمی دونم که … ولی میگفت دورو بر ۲۰۰ و خورده ای رو میزنه … + سرشونه چی؟ – آره دیگه حتماً … بدون سرشونه که نمیشه … […]

ارسال شده در قسمت : دیالوگ, طنز Tags: , ,