اینجا را پلاس 1 کنید!

 

Posts Tagged ‘آینه’

آینه

دوشنبه, نوامبر 21, 2005 12:07 بدون دیدگاه

یه آینه رو با هم شکوندیم . نصفش مال من شد ، نصفش مال اون . وقتی من به آینه نگاه میکردم ، خودمو میدیدم ، ولی نصفه . آخه آینه شکسته بود . وقتی اون بهش نگاه میکرد ، خودشو میدید ، ولی کامل . آخه اون خیلی کوچیکتر از من بود . آنقدر […]

ارسال شده در قسمت : دست نوشته های سینا Tags: , ,