اینجا را پلاس 1 کنید!

 

Posts Tagged ‘آواره’

آواره

شنبه, نوامبر 6, 2010 22:43 ۲ دیدگاه

انسان ها اگر به چیزی که میخواهند در جایی که میخواهند نرسند، به جایی میروند که نمیدانند آن را خواهند یافت یا نه! … انسان ها آواره خواهند شد … اگر در جایی که میخواهند به چیزی که میخواهند نرسند … آواره و سرگردان …

ارسال شده در قسمت : فرمایشات سینا, کوتاه نوشته Tags: , ,