من ، حافظ

جهان بر ابروی عيد از هلال وسمه کشيد هلال عيد در ابروی يار بايد ديد شکسته گشت چو پشت هلال قامت من کمان ابروی يارم چو وسمه بازکشيد مگر نسيم خطت صبح در چمن بگذشت که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه دريد نبود چنگ و رباب و نبيد و عود که […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا