جنگل

امروز هم یک روز عادی بود برای تو … تو در این هوای سرد ، ایستاده ای … در آن جنگل سبز … و آنان میدوند. میدوند به دنبال پول … همان پول گردی که سال هاست همه برایش میدوند … عده ای برای ضربش … عده ای برای مراقبت از او … عده ای […]

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا