جملات زیبا

۱۲ فروردین ۱۳۸۷ ، به روز شد .

از این پس می توانید در این جا نوشته های تازه را دنبال کنید : اینجا کلیک کنید

+ خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .

+ آدم های حقیر،انسانهای والا را دیوانه میپندارند. چرا که این انسانها سرشت نامعقول تری داشته و به سمت چیزهای استثنائی جذب میشوند . چیزهایی که هیچ جذابیتی برای بسیاری از مردم ندارند .

+ هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم .

+ جایی که شمشیر است آرامش نیست .

+ شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید . فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید.

+ انسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند.

+ آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند .

+ تکبر زائیده قدرت مادی است و تواضع زاییده ضعف معنوی .

+ برتری همیشه منفور بوده است و هنگامیکه برتر از همه ای ، بیشتر منفوری

+ وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد ، می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند .

+ برای کشتی ای که مقصد مشخصی ندارد هیچ باد موافقی نمی وزد.

+ تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازه ی دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم میشد.

+ بدترین الفاظ این ها هستند:نمیتوانم نمیدانم و نمیشود .

+ قبول حقیقت از بیان ان سخت تر است .

+ شجاعت مانند عشق از امید تغذیه میشود .

+ این گناه بزرگی است که انسان خوشبخت نباشد.

+ یادم باشد گره تنهایی و دلتنگی هر کس فقط به دست دل خودش باز می شود . یادم باشد هیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم .

+ غیر قابل فهم ترین چیز ان است که بگوییم جهان قابل فهم است.

+ اندیشیدن مهم است ولی برای خوشبخت شدن نباید زیاد اندیشید.

+ خورشید باش که اگر خواستی برکسی نتابی نتوانی .

+ به یک نفر گفتند بهشت وجهنم را توصیف کن؟گفت :وقتی وارد جهنم میشی یک سری آدمهای گرسنه ای میبینی که فرشته ها برای آنها بهترین غذا ها را سرو میکنند وهمگی سریک سفره نشسته اند. همه قاشق و چنگال هایی به بلندی یک متر در دست دارند.و سعی میکنند غذا را درون دهان خود بگذارند. خیلی سعی میکنند ولی نمی توانندو از این ناتوانی عذاب میکشند.بهشت هم به همین صورت است فقط با این تفاوت که آدمها غذا رادرون دهان یکدیگر میگذارند و همه راضی و خوشحال هستند.

+ اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند.

+ آنجا که همه مثل هم فکر می کنند ، هیچ کس خیلی فکر نمی کند .

+ انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد، آزاد است .

+ وسعت دنیای هرکس به اندازه وسعت تفکر اوست .

+ تجربه نامی است که تمام افراد بر روی اشتباهات خود می گذارند .

+ آنانکه می دانند رنج می برند و آنانکه نمی دانند به دیگران رنج می دهند .

+ نتیجه اراده ضعیف ، حرف است ونتیجه اراده قوی ، عمل .

+ وقتی با انگشت به کسی اشاره می کنیم ، به یاد داشته باشیم که سه انگشت دیگر به طرف خودمان بر گشته اند .

+ آنان که نمی توانند خود را اداره کنند ‌ناچار از اطاعت دیگرانند .

+ حکایت جالبی است که فراموش شدگان فراموش کنندگان را هرگز فراموش نمی کنند .

+ یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن .

+ هر کس که بداند چقدر می ارزد، به آنچه که می ارزد می رسد.

+ آنکس که بداند، و بداند که بداند ، اسب شعف از گنبد گردون برهاند … آنکس که بداند و نداند که بداند ، بیدار کنیدش که شبی خفته نماند … آنکس که نداند و بداند که نداند ، لنگان خرک خویش به منزل برساند … آنکس که نداند و نداند که نداند ، در جهل مرکب ابدالدهر بماند .

+ اشتباهات انسان، در ابتدا رهگذرند، سپس میهمان میشوند و بعد صاحبخانه.

+ عفو از کسانی نیکوست که توانائی انتقام دارند .

+ اگر می خواهی اندوهگین نباشی ، حسود مباش .

+ آنقدر شکست خوردم که راه شکست دادن را آموختم .

+ هیچ کاری برای انسان سخت‌تر از فکر کردن نیست .

+ مردم از ترس شکست می بازند .

+ ترسناک ترین تنهایى خود پسندى است .

+ از آغاز حرفی در میان نبود . گفتن این حرف ، حرفی به میان آورد .

+ آن که خوشی خود را در رنج دیگران بجوید ، هر گز روی خوشی نمی بیند .

+ زر اندوزانی که برای مال دنیا کیسه دوخته اند بدانند که لباس آخرت جیب ندارد .

+ بزرگترین نفرین آنست که همه چیز را تجربه کنی .

+ تا تو مرا بد خواهی و خود را نیک ، نه مرا بد آید و نه تو را نیک .

+ افتادن برگ از درخت نشانه امدن زمستان نیست بلکه نشانه تمام شدن یک عمر است .

+ فهمیدن بهتر از دانستن است .

+ هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است .

+ کسانی که روح ناامید دارند مقصرترین مردم هستند .

+ انسان تنها مخلوقی ست که نمی خواهد همان باشد که هست .

+ به هر ناراحتی کوچک خشمگین شدن و به دیگران پریدن ، نشان غرور بی اندازه یا کم عقلی است .

+ آنچه را که نمی توانی فرموش کنی ببخش و آنچه را که نمی توانی ببخشی فراموش کن.

+ مواظب افکارت باش که گفتارت میشود ، مواظب گفتارت باش که رفتارت می شود ، مواظب رفتارت باش که عادتت می شود ، مواظب عادتت باش که شخصیتت میشود و مواظب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود.

+ نومیدی انسان را پیش از مرگ می کشد .

+ حسن معاشرت، ترکیبی است از فداکاری ها و گذشت های کوچک.

+ زندگی چون نردبانی آهنی است ، روزی نیز این نردبان افتادنی است ، هرکسی کو بالاتر نشست ، استخوانش بیشتر خواهد شکست.

+ تنهایی من زمانی ولادت یافت که انسانها ، لغزشهای حاصل از پرگویی مرا ستودند و فضایل خاموشی ام را ناچیز شمردند.

+ راه دوست داشتن هر چیز درک این واقعیت است که امکان دارد از دست برود.

+ همانگونه که می اندیشی ، همان خواهی شد .

+ هرگز نمی توانی در حالیکه دستهایتان را در جیب خود فرو برده اید از نردبان موفقیت بالا بروید.

+ مهمترین درس زندگی اینست که بپذیریم گاهی اوقات احمق ها هم درست می گویند .

+ تغییر کن تا تاثیر کنی !

+ کسانی که در عشق عاقلند ، بیشتر عاشقند و کمتر حرف میزنند .

+ انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

+ تمایلات خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید .

+ کسی که دیگران را می شناسد عالم و دانشمند است و کسی که خود را می شناسد عاقل و فهمیده است .

+ بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند .

+ گاهی برخی از برکات خداوند با شکستن تمامی شیشه ها وارد می گردند .

+ فقط کسی رنگین کمان را میبیند که تا آخر زیر باران بایستد .

+ هر رفتاری از دیگران که موجب آزار ما می شود موجب شناخت بیشتر خودمان خواهد شد.

+ هرکسی چیزی را می بیند که آن را در قلب خود حمل می کند.

+ تجربه همیشه به نفع انسان نیست چون هیچ حادثه ای دو بار به یک شکل رخ نمی دهد .

+ بسیاری از مردم خوشبختی را می جویند ، مثل اینکه کسی کلاه روی سرش باشد و آن را بجوید .

+ در “زندگی” هرگاه از “یخ” خانه ای ساختی بر آب شدنش اشک مریز.

+ جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند ، خانه اش خراب می شود و هر کس که بخواهد خانه اش آباد باشد ، باید در تخریب مملکتش بکوشد .

+ فرشتگان از خدا پرسیدن: خدایا تو که بشر رو آنقدر دوست داری چرا غم را آفریدی ؟ خدا گفت : غم را به خاطر خودم آفریدم چون این مخلوقه من تا غمگین نباشد به یاد خالقش نمی افتد .

+ برای داشتن چیزی که تا بحال نداشته اید باید کسی باشید که تا بحال نبوده اید .

+ بگذارید و بگذرید ، ببینید و دل مبندید ، چشم بیندازید و دل مبازید ، که دیر یا زود باید گذاشت و گذشت .

+ از پیری پرسیدم چه زمانی انسان پیر میگردد ، فرمود درست آن زمان که از گذشته خود پشیمان شده افسوس آن را بخورد .

+ زندگی کوتاه است پس وقت خودتو برای کارهائی صرف کن که فرصت لذت بردن از تتیجه کارات رو داشته باشی .

+ تا که بودیم نبودیم کسی ،  کشت ما را غم بی همنفسی ، تا که رفتیم همه یار شدند ، خفته ایم و همه بیدار شدند ، قدر آئینه بدانیم چو هست ، نه در آن وقت که اقبال شکست

+ در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری ، کوچکتر خواهی شد .

+ عادت کنید به چیزی عادت نکنید .

+ باید گرفتارم شوی تا من گرفتارت شوم ، با جان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم ، من نیستم چون دیگران بازیچه ی بازیگران ، اول به دام آرم تو را وانگه گرفتارت شوم .

+ زندگی دو چهره بیشتر نداره ، یا به بازیت میگیره ، یا به بازیش میگیری ، انتخاب با توست .

+ مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید به دست آورید وگرنه مجبور خواهید شد چیزهایی که به دست آورده اید دوست بدارید .

+ سازنده ترین کلمه گذشت است … آن را تمرین کن پرمعنی ترین کلمه ” ما ” است … آن را به کار ببر عمیق ترین کلمه “عشق” است … به آن ارج بنه. بی رحم ترین کلمه “تنفر ” است … از بین ببرش سرکش ترین کلمه” تنفر” است … با آن بازی نکن. خودخواهانه ترین کلمه ” من ” است… از آن حذر کن. ناپایدارترین کلمه ” خشم” است… آن را فرو ببر. بازدارنده ترین کلمه ” ترس” است … با آن مقابله کن. با نشاط ترین کلمه ” کار ” است … به آن بپرداز .

+ بچه ها شوخی شوخی به گنجشکها سنگ می زنند…. و گنجشکها جدی جدی می میرند. آدمها شوخی شوخی زخم می زنند …. و قلبها جدی جدی می شکنند. آذمها شوخی شوخی لبخند می زنند…. و دلها جدی جدی عاشق می شوند .

+ بعد از مرگم دستهایم را از تابوت بیرون بگذارید تا همگان ببینند که پس از این همه رنج و سختی چیزی با خود از این دنیا نبرده ام .

+ آدمها برای مردن به دنیا می آیند . جوری زندگی کنیم که در لحظه مرگ به خاطر غرورمان افسوس نخوریم .

+ التماس به خدا جرأت است . اگر برآورده شود ، رحمت است ، اگر برآورده نشود ، حکمت است . التماس به انسان خفت است . اگر برآورده شود ، منت است ، اگر برآورده نشود ، ذلت است .

+ تفاوت حماقت و نبوغ در این است که نبوغ محدودیت دارد .

+ برای شاد بودن ، تنها به بدنی سالم و حافظه ای ضعیف نیاز داری .

+ زندگی تراژدی است برای آنکه احساس می کند و کمدی است برای آنکه می اندیشد .

+ این گونه زندگی کنیم : ساده اما زیبا ، مصمم اما بی خیال ، متواضع اما سربلند ،مهربان اما جدی ، سبز اما بی ریا ،عاشق اما عاقل .

+ مردان بزرگ اراده دارند و مردان کوچک آرزو .

+ بسیار کمتر از آنچه میدانیم، می اندیشیم؛ بسیار کمتر از آنچه دوست داریم ، میدانیم؛ بسیار کمتر از آنچه باید دوست داشته باشیم ، دوست میداریم و در حد دقیق ، بسیار کمتر از آنیم که هستیم .

+ افسوس…. آن زمان که باید دوست بداریم ، کوتاهی میکنیم . آن زمان که دوستمان دارند ، لجبازی میکنیم و بعد ، برای آنچه از دست رفته آه میکشیم .

+ چقدر عجیبه که تا مریض نشی کسی برات گل نمی یاره تا گریه نکنی کسی نوازشت نمی کنه تا فریاد نکشی کسی به طرفت بر نمی گرده تا قصد رفتن نکنی کسی به دیدنت نمی یاد و تا وقتی نمیری کسی تورو نمی بخشه .

+ مثل رود باش ، مثل خورشید باش ، مثل شب باش ، مثل مرگ باش ، مثل خاک باش ، مثل دریا باش ، مثل آینه باش .

+ برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در ابتدای کمال … بنگر که چگونه می افتی ؟!

+ زندگی ریاضیات است . خوبی ها را جمع کنید ، دعواها را کم کنید ، شادی ها را ضرب کنید ، دردها را تقسیم کنید ، نفرت ها را زیر رادیکال ببرید . عشق را به توان برسانید .

+ زندگی مثل پیانو است ، دکمه های سیاه برای غم ها و دکمه های سفید برای شادی ها . اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید و سیاه را با هم فشار دهی .

+ قوانین شاد زیستن : ۱- اگر شما چیزی را دوست دارید از آن لذت ببرید . ۲ – اگر شما چیزی را دوست ندارید از آن دوری جوئید. ۳ – اگر شما چیزی را دوست ندارید و نمی توانید از ان دوری کنید آن را تغییر دهید. ۴ – اگر شما چیزی را دوست ندارید و نمی توانید از آن دوری کنید و نمی توانید آن را تغییر دهید آن را بپذیرید. ۵ – با تغییر نگرشتان نسبت به چیزهایی که انها را دوست نمی دارید انها را بپذیرید .

+ زندگی دو نیمه است ، اولی در انتظار نیمه دوم ، نیمه دوم در انتظار نیمه اول .

+ منتظر باش اما معطل نشو ، تحمل کن اما توقف نکن ، قاطع باش اما لجباز نباش ،صریح باش اما گستاخ نباش ، بگو آره اما نگو حتماً ، بگو نه ولی نگو ابداً ( این یعنی همه چی باش و هیچی نباش ) .

+ اشکال دنیا این است که جاهلان مطمئن هستند وعاقلان مردد .

+ یادت نرود که همه مردم از چیزی وحشت دارند ، به چیزی عشق میورزند و چیزی را از دست داده اند .

+ با خودت فکر کن که اگر کلید خانه ات را به دوستت بدهی ، آیا خیالت از هر جهت راحت خواهد بود یا نه ؟! اگر پاسخت منفی است ، بهتر است دنبال دوستان بهتری باشی .

+ راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نگیریم .

+ زندگی آنچه که زیسته ایم نیست بلکه خاطراتی است که از گذشته داریم .

+ هیچ وقت مغرور نشو ، برگ ها وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند .

+ نقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است.

+ بسیاری از مردم مانند واگن های قطارند . آنها با اراده خود نمی توانند کاری را انجام دهند ، باید به کار کشانده شوند.فقط عده کمی مانند لکوموتیو هستند که هم قادرند با اراده و اختیار خود کار کنند و هم دیگران را به کار وادارنمایند .

+ انسان نقطه ای است بین دو بی نهایت . بی نهایت لجن و بی نهایت فرشته .

+ زندگی مثل یک پیانوست . همان چیزی را می شنوی که می نوازی .

+ دوست داشتن بهترین شکل مالکیت است و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن.

+ شنا کردن در جهت جریان آب، از عهده ماهی مرده هم بر می آید.

+ به هم رسیدن شروع است با هم ماندن پیشرفت است با هم کارکردن موفقیت است.

+ عصبانیت انتقام اشتباهات دیگران را از خود گرفتن است .

از این پس می توانید در این جا نوشته های تازه را دنبال کنید : اینجا کلیک کنید

وبسایت http://30na.net
نوشته ایجاد شد 401

143 دیدگاه در “جملات زیبا

 1. خیلی خوب بود اما ای کاش اسامی گویندگان این جملات زیبا را هم می نوشتید همانند این جملات :

  خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی . ارد بزرگ

  هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم . چینگ

  درست حرف بزن و یا عاقلانه سکوت کن . ولز هربرت

  1. غرور هدیه شیطان است و عشق هدیه خداوند.
   ما هدیه شیطان را به هم میدهیم ولی هدیه خدا را از یکدیگر پنهان میکنیم. ممنون جمله زیبایی بود

 2. من خیلی وقته که آشفته ام هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه آرومم کنه
  اما حرفهای آشفته شما و آهنگی که گذاشتین ….. عجیبه که آرومم می کنه

 3. همیشه حرفی رو بزن که بتونی بنویسیش
  چیزی رو بنویس که بتونی پاش امضا کنی
  چیزی رو امضا کن که بتونی پاش بایستی
  ناپلئون

  زیبا و قشنگ بود …
  موفق باشید …

 4. کسی را که دوست داری رهایش کن اگر سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده
  (( شکسپیر ))

  خوشحال میشم سری هم به وبلاگ من بزنید

 5. اگر چه دوری از اینجا، تو یعنی اوج زیبایی کنارم هستی و هر شب به خوابم باز می آیی اگر هرگز نمی خوابند، دو چشم سرخ و نمناکم اگر در فکر چشمانت شکسته قلب غمناکم ولی یادم نخواهد رفت، که یاد تو هنوز اینجاست

 6. سلام
  دریا باش تا اگر کسی به سویت سنگ پرتاب کرد سنگ غرق شود نه انکه دریا مطلاتم شود.
  خیلی جملات جالبی بودند .
  مرسی

 7. کاش ضبط صوتی داشتم که صدای تک تک دلهای شکسته شما جملات زیبایتان را در آن می خواند

 8. واقعآ اموزنده و ایجاد گر تغیر اند.
  خیلی از زحمت کشی شما ممنون.

 9. سلام.من یه دوست بی معرفت دارم
  میخوام بهش بگم بی معرفته
  میتونی چند تا جمله ی زیبا بگی که…
  منتظرم

 10. ساقه شکستن قانون طوفان است تو نسیم باشو نوازش کن – راز شاد زیستن انجام دادن آنچه دوست میداریم نیست دوست داشتن آن چیزی است که انجام میدهیم – دیروز تاریخ است . فردارازی مستور . امروز موهبت است . – فراموش نکن که اوضاع و شرایط بیرونی همواره بازتاب حالت ذهنی و درونیترین اعتقاد توست . – ممنون جملات زیبا ئی بودند .

 11. واقعا عالی بود
  هین طور که چند نفر دیگه هم گفته بودند،اگر اسامی نویسندگان هم بود بسیار بهتر می شد.ممنون
  با تمام وابستگی هایم باید روزی بروم.

 12. از این که این جملات رو گردآوری میکنید خسته نباشید میگم.
  هرچند که بعضی از این جملات اون یکی رو نقض کرده…
  – بگذار رودی باشیم که به اقیانوس می پیوندد , نه قطره ای کوچک… –
  پایدار باشید…

 13. سلام من حدود ۳ ماهه که میام اول برام خیلی جالب بود ولی حالا…
  چرا هیچی به متنتون اضافه نمی کنید؟

 14. در کل میتونم بگم که واقعا عالی بود !!!!
  خیلی متن های جالبی بودن.
  بازم میام سر میزنم ،اما سعی کن متن ها رو جدیدتر کنی……!!
  مرسی ، فعلا بای

 15. دیر زمانی در او نگریستم

  چنان که چون نظر از وی باز گرفتم

  در پیرامون من

  همه چیزی به هیأت او در آمده بود

  آنگاه دانستم که مرا دیگر

  از او گریزی نیست…

 16. شادمانی و خرسندی تمامی لحظاتت را آرزومندم .
  پس به شادی بیاندیش و شادمان زندگی کن….

 17. ابر با دریا گفت و گو می کرد . ابر به دریا گفت اگر من بر تو نبارم تو کجایی؟ دریا گفت تو خود نیز از مایی!

 18. از شما ممنونم خوب بودن اما من کامل نخوندم فردا دو تا امتحان دارم برام دعا کنید این ترم مشروط نشم

 19. من که واقعا استفاده کردم .و جملات خیلی زیبا وپر محتوا و اموزنده ای کاش اسم گوینده یا نویسنده ان در اخر جمله ثبت میشد.امیدوارم که به چنین سایتی بها داده شود .با تشکر

 20. سلام
  خیلی جملات زیبایی بود ….. اگه زود به زود به روز کنی ممنون می شم. با اجازه بعضی از جملات رو هم در وبلاگ استفاده می کنم .
  مهربانی را در کودکی یافتم که آبنباتش را به دریاچه نمک انداخت تا شیرین شود.

 21. زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند.
  زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ.
  زندگی رویایی است، مثل رویای ِیکی کودک ناز.
  زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه ی باز.
  زندگی تک تک این ساعتهاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر من. زندگی پینه ی دست پدر است، زندگی مثل زمان در گذر

 22. جمله هات خیلی خوشگل بود. با اجازت از بعضی از اونا تو وبلاگ استفاده میکنم.راستی اگه اسم گوینده ی این جمله ها رو میذاشتی بهتر هم میشد!!(:

 23. سلام. مهرانم. جمله هات خیلی خوبن!!!!! ارزش خوندن و وقت گذاشتن رو داشت! موفق باشی…

 24. با چنان عشقی زندگی کن که حتی اگر بنا به اشتباه در دوزخ افتادی خود شیطان تورا به بهشت بازگرداند.

 25. زندگی دقیقاً همان چیزی را به ما می دهد که از آن انتظار داریم . شما چه چیزی از این زندگی میخوایین . موفق باشید .

 26. گاه سکوت یک دوست معجزه می کند ، تو می آموزی که همیشه ، بودن در فریاد نیست.

 27. نانوا هم جوش شیرین میزند بیچاره فرها.

  دلنوشته هات بی نظیر بود واقعاً استفاده کردم

 28. مرد درحال تمیز کردن اتومبیل بود که متوجه شد پسر ۸ ساله اش برروی ماشین خط می اندازد.مرد با عصبانیت چندین مرتبه ضربات محکمی بر دستان کودک زد،بدون اینکه متوجه آچاری که در دستش بود شود، در بیمارستان کودک انگشتان دستش را از دست داد. کودک پرسید : پدر انگشتان من کی رشد می کنند ؟ مرد نمی توانست سخنی بگوید ، به سمت ماشین بازگشت و شروع کرد به لگد مال کردن ماشین وچشمش به خراشیدگی که کودک کرده بود خورد که نوشته بود:دوستت دارم پدر!!!

 29. وقتِ خریدن لباس‌های پاییزی دقت کن! لباس‌هایی بخر با جیب‌های بزرگ به اندازه‌ی دو دست! شاید همین پاییز عاشق شدی!!!!!

 30. سلام
  مرسی من از کردستان عراق استان سلیمانیه

  مرسی و تشکر و خیلی خوب بودند و خیلی استفاده کردی سربلند وموفق باشید

 31. خیلی خوب بود طوری که من فورا ایمیلمو وارد کردم که برام بمطلب بفرسته دمت گرمممممممممم

 32. سلام مطالبتون حیلی جداب بود اما من اوا اون بالاشو نخوند که کپی کردن از مطالبتون دزدی حساب میشه 
  من شرمندم 
  ۲ ۳ تا جمله برا facebook کپی کردم 
  راضی باش سر جدت :)

 33. من ندیدم که گفتید اجازه نداریم از اینا استفاده کنیم یا بهتره بگم سوء استفاده.معذرت!!!!!!!!!!!!!!!!!! دیگه تکرار نمیشه! ببخشید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 34. غرور هدیه شیطان است و عشق هدیه خداوند.
  ما هدیه شیطان را به هم میدهیم ولی هدیه خدا را از یکدیگر پنهان میکنیم
  این جمله خیلی پر معنا است و حقیقتا همین طوره

 35. سلام آقا سینا جملاتتون خیلی زیبا بود لذت بردم بازم منتظرم چیزهای قشنگتری ببینم… مرسی>>>>>> دستم بوی گل میداد مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند اما هیچکس فکر نکرد که شاید من گلی کاشته باشم

 36. سلام عزیز
  میخواستم از شما تشکر کنم و تبریک بگم که چنین سایت خوب و پر محتوایی داری . دمت گرم

 37. واقعامطالب وجملات زیبااموزنده وپرمفهوم بودند.میرسی ممنون ومتشکریم ازشماموفقیت شماارزوی ماست.

 38. امشب داشتم دنباله یه متنی میگشتم واسه تحقیقم اما یهو ناخداگاه از اینجا سر در آوردم واقعا به دلم نشست چند تاشو کپی کردم که مطمئنم بعد ا بدردم میخوره .ممنون ازینکه خدا سره راهم قرارت داد.خدانگهدار

 39. سلام جمله هاتون عالیه.خوشحالم ازاینکه برای کسایی مثل من ک فقط بایدبه درددل مردم گوش بدن وبهشون مشاوره بدن این وبلاگ هست تاماهم یکم درد دل کنیم واقعاممنون.واسم خیلی خیلی دعاکنید.

  همیشه حرف ازرفتن هاست…کاش کسی باامدنش غافلگیرمان کند

 40. ماادم هاموجودات عجیبی هستیم.وقتی میگوییم تنهایم بگذار.یعنی بیشترازهمیشه به وجودت نیازدارم…

 41. به درختان جنگل گفتم شمابااین عظمت چراازتکه اهنی به نام تبرمیرنجید؟گفتند:رنجش ماازتبرنیست ازدسته ی ان است که ازجنس خودماست..

 42. شبی پرسیدمش بابیقراری
  به غیرازمن کسی رادوست داری؟؟؟ دوپلکش ازخجالت برهم افتاد میان گریه هایش گفت:اااااااااااررررررررررررییییییی

 43. معلم برای سفیدبودن برگه نقاشیم مراتنبیه کردوهمه به من خندیدند.امامن خدایی راکشیده بودم که همه میگفتنددیدنی نیست……..

 44. همیشه آدما وقتی تنها میشن به همدیگه فکر میکنن … کسی واقعا عاشقته که وقتی همه پیششن به اونی فکر میکنه که رفیق تنهایی هاشه

 45. فراموش کردنت کارآسانی است : کافی است دراز بکشم چشمهایم را ببندم و برای همیشه بمیرم!!!!!

  1. + منتظر باش اما معطل نشو ، تحمل کن اما توقف نکن ، قاطع باش اما لجباز نباش ،صریح باش اما گستاخ نباش ، بگو آره اما نگو حتماً ، بگو نه ولی نگو ابداً ( این یعنی همه چی باش و هیچی نباش ) .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا